STOWARZYSZENIE LOTNICTWA
EKSPERYMENTALNEGO

EAA 991

 • Linki

  • aph.org.pl

   Aeroklub Podhalański im. Leopolda Kwiatkowskiego Nowy Sącz

  • dlapilota.pl

   Portal lotniczy - najnowsze informacje dotyczące lotnictwa na świecie oraz w Polsce.

  • Samoloty Samoloty w Lotnictwie Polskim
  • Eagle Portal lotniczy nie tylko dla orłów
  • Eagle FlyingTV.pl - filmy lotnicze - telewizja lotnicza promująca lotnictwo i sporty lotnicze.
 • Stowarzyszeni w RWD

Zarząd SLE. Uzupełnienie stanu.

Na zebraniu zarządu  27 09 2015 w Łososinie Dolnej dokonano zmian w składzie osobowym.

Statut Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego daje możliwość czasowego uzupełnienia składu zarządu w przypadku rezygnacji lub śmierci któregoś z jego członków. Stan taki może trwać jedynie do czasu przewidzianego regulaminem walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

W wyniku powyższego decyzją istniejącego zarządu dokooptowano do jego składu kol. Zbigniewa Sułkowskiego. Następnie zgodnie z przyjętą i zgodną ze statutem zasadą nastąpiło w wyniku wewnętrznego głosowania przez aklamację ukonstytuowanie zarządu:

 • Jerzy Kołodziej - Prezes
 • Andrzej Sarata - Viceprezes
 • Zbigniew Sułkowski - Sekretarz
 • Jerzy Majka - Skarbnik
 • Mieczysław Walczyk - Członek Zarządu

 

Szybka aktualizacja stanu Zarządu SLE była konieczna dla bieżącej działalności i spełnienia  warunków  do prowadzenia operacji finansowa-bankowych.

28 września 2015 r.

Copyright © by Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991

Naszą stronę czytano 496695 razy