STOWARZYSZENIE LOTNICTWA
EKSPERYMENTALNEGO

EAA 991

 • Linki

  • aph.org.pl

   Aeroklub Podhalański im. Leopolda Kwiatkowskiego Nowy Sącz

  • dlapilota.pl

   Portal lotniczy - najnowsze informacje dotyczące lotnictwa na świecie oraz w Polsce.

  • Samoloty Samoloty w Lotnictwie Polskim
  • Eagle Portal lotniczy nie tylko dla orłów
  • Eagle FlyingTV.pl - filmy lotnicze - telewizja lotnicza promująca lotnictwo i sporty lotnicze.
 • Stowarzyszeni w RWD

60 lat Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej

60 lat Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej

Należy dla porządku zaznaczyć , że nazwa „Podhalański” w odniesieniu do Sądecczyzny jest dzisiaj pewnym „geograficznym naciągnięciem” , rzeczywisty obszar Podhala rozciąga się i geograficznie , i kulturowo 50 km dalej , niemniej kilkadziesiąt lat temu istniała tendencja propagandowego przenoszenia tej nazwy rozumianej jako nobilitująca na inne regiony.

11 maja 2016 r.
Zobacz więcej »

Rekordy

Rekordy

Czy ekipa Magellana po pierwszym opłynięciu globu brała pod uwagę aspekt sportowy przedsięwzięcia - nie wiadomo. Wiadomo jednak, że człowiek pod impulsem swej nieposkromionej ciekawości i ruchliwości od zarania dziejów sięgał tam, gdzie nikogo przed nim nie było. Możliwości było wiele – najpierw nieznane lądy do odkrycia, potem ich eksploracja, najdłużej opierały się wysokie góry. A gdy wszystkie szczyty zostały zdobyte, zaczęto metodą wspinaczki pokonywać skalne ściany, później ich fragmenty i filary, następnie „kanty filarów”, wreszcie ich „warianty”...

22 kwietnia 2016 r.
Zobacz więcej »

Jeszcze o balonach

Jeszcze o balonach

Znajomy przysłał mi niniejszy wycinek z lwowskiego „Słowa Polskiego” z dnia 8 lipca 1899 r , jako że wzmiankowana Łukowica to wieś położona na południe od Limanowej , w której mieszkam .

01 marca 2016 r.
Zobacz więcej »

Butterfly - Z lotniczych legend

Butterfly - Z lotniczych legend

Imię kojarzone z popularną do dziś operą Pucciniego „Madame Buterfly” z 1904 r , starsi też z pewnością pamiętają melodyjną „Butterfly” z 1971 r śpiewaną przez Danyela Gerard‘a w różnych zresztą językach , bo był to jeden z ostatnich światowych przebojów w epoce , w której wybitne utwory muzyczne miały szanse na dłużej zdystansować się od reszty .

05 lutego 2016 r.
Zobacz więcej »

Rękodzielnik nad wąskim torem

Rękodzielnik nad wąskim torem

Gdy pod koniec lat 20- tych ubiegłego wieku zjawisko lotnictwa cywilnego zaczęło się rozrastać , znalazło się w gestii Ministerstwa Komunikacji , które w owym czasie zajmowało się przede  wszystkim podstawowym środkiem transportu -  koleją . Przepychając to mało poważne awiatorstwo z działu do działu , umiejscowiono je w końcu w departamencie kolejek wąskotorowych . Trudno stwierdzić , jak długo temu wydziałowi  podlegało , niemniej zdaniem wielu w mentalności urzędników lotnictwo na długo pozostawało „na wąskim torze”.

29 stycznia 2016 r.
Zobacz więcej »

Samotne drzewo

Samotne drzewo

Navigare necesse est  ( Żeglowanie jest niezbędne ) -  z łacińskiej  sentencji  z czasów antycznych słowo „nawigacja” uściślono później do sposobu właściwego wyboru trasy żeglugi, zwłaszcza przy złej pogodzie i w nocy . By to ułatwić już w III w p.n.e. na wysepce Faros u wejścia do Aleksandrii zbudowano 120-metrową latarnię morską, której światło widać było z odl. 300 stadiów ( 55,5 km )

Latarnia istniała 1000 lat, jej kres spowodowało trzęsienie ziemi. A latarni wyznaczających statkom drogę i ostrzegających przed niebezpieczeństwem powstało później tysiące i większość ich mimo postępu radionawigacji funkcjonuje do dzisiaj.

18 stycznia 2016 r.
Zobacz więcej »

Polanki - „Wilga 2015”

Polanki - „Wilga 2015”

Jak co rok 27 grudnia nad byłe zrzutowisko dla Armii Krajowej nad Szczawą poleciało kilku woluntariuszów upamiętnić rocznicę ostatniej takiej akcji w 1944 r.

30 grudnia 2015 r.
Zobacz więcej »

Jesienne Zawody Szybowcowe i Samolotowe im. Ryszarda Jaworza – Dutki w Łososinie Dolnej

Jesienne Zawody Szybowcowe i Samolotowe im. Ryszarda Jaworza – Dutki w Łososinie Dolnej

Zorganizowane przez Aeroklub Podhalański i pomyślane jako dwuczęściowe w kategorii szybowców i samolotów sportowych w pierwszej swej części odbyły się 10 października , druga w kategorii samolotów ze względu na pogodę dopiero 24 października 2015.

27 października 2015 r.
Zobacz więcej »

Wyspa Uznam - Heringsdorf / Świnoujście 4–6 września 2015

Wyspa Uznam - Heringsdorf / Świnoujście 4–6 września 2015

Wyprawa RWD-5 najdłuższą jak dotychczas trasą i pierwszy lot naszej historycznej maszyny poza granicę. Wszystko przy bardzo nieciekawej pogodzie i ciekawych wrażeniach załogi. Opisane barwnie, z typową dla młodości świeżością przez Mateusza Dzikowskiego.

19 października 2015 r.
Zobacz więcej »

Zarząd SLE. Uzupełnienie stanu.

Na zebraniu zarządu  27 09 2015 w Łososinie Dolnej dokonano zmian w składzie osobowym.

Statut Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego daje możliwość czasowego uzupełnienia składu zarządu w przypadku rezygnacji lub śmierci któregoś z jego członków. Stan taki może trwać jedynie do czasu przewidzianego regulaminem walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

W wyniku powyższego decyzją istniejącego zarządu dokooptowano do jego składu kol. Zbigniewa Sułkowskiego. Następnie zgodnie z przyjętą i zgodną ze statutem zasadą nastąpiło w wyniku wewnętrznego głosowania przez aklamację ukonstytuowanie zarządu:

 • Jerzy Kołodziej - Prezes
 • Andrzej Sarata - Viceprezes
 • Zbigniew Sułkowski - Sekretarz
 • Jerzy Majka - Skarbnik
 • Mieczysław Walczyk - Członek Zarządu

 

Szybka aktualizacja stanu Zarządu SLE była konieczna dla bieżącej działalności i spełnienia  warunków  do prowadzenia operacji finansowa-bankowych.

28 września 2015 r.
Zobacz więcej »

Copyright © by Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991

Naszą stronę czytano 468490 razy